Cursus regisseren in Gent


Mail apk.paulooghe@gmail.com voor meer info
In september 2007 startte de Academie voor Podiumkunsten Gent met een driejarige opleiding regie podiumkunsten.


Wij hebben intussen al 14 jaar ervaring er zijn al 10-tallen regisseurs afgestudeerd en actief in diverse amateur-gezelschappen, scholen en ad hoc gezelschappen en producties..

In tegenstelling tot veel andere aanbieders van regiecursussen waar meestal slechts een 2-tal uur per week wordt voorzien, bieden wij een zeer ruim en volledig pakket aan onderwerpen en vakken aan. 


Gedurende drie jaar krijgen de cursisten elke zaterdag gedurende 4 uur een mix van theoretische lessen en praktijkoefeningen.  Dramaturgie, theatergeschiedenis, productieaspecten, scénografie, auteursrechten, licht, geluid, budgetten, speel –en regiestijlen komen aan bod.


We nodigen diverse gastsprekers uit (Alain Platel, Frank Van Laecke, Jaak Vandevelde, Tom Roos, Carry Goossens ….). 

We gaan naar voorstellingen kijken en lezen en bespreken tientallen stukken.


In het derde jaar regisseert elke cursist een eigen eindwerk. Deze producties worden in professionele omstandigheden getoond in een heus regiefestival. 


Verschillende van deze eindwerken werden reeds geselecteerd voor diverse festivals (Spots op West, Landjuweel) of hernomen in amateurgezelschappen. Wij werken voor deze cursus ook samen met Open Doek

Cursus inhoud

Eerste jaar


De deelnemers analyseren stukken, vormen en formuleren een eigen visie.


Theoretisch luik (80u/jaar)

 • dramaturgie: de structuur van drama
 • het analyseren van teksten, het ontwerpen van een concept

Praktisch luik (40u/jaar)

 • het in groep uitproberen van de analyses en de concepten
 • de basistechnieken van acteren (in oefeningen & improvisaties)

Repertoirestudie (40u/jaar)

 • theatergeschiedenis en analyse van de voorstellingen die wij gaan bekijken


Tweede jaar


De cursisten communiceren met acteurs en zetten hun regieconcept om in de repetitiepraktijk. Ze gaan op zoek naar een eigen stijl en voorkeursgenre. Ze krijgen een technische basis om met voldoende kennis van zaken hun visie aan theatermedewerkers (producenten, directies, technici …) door te geven.


Theoretisch luik (40u/jaar)

 • regie- en acteerstijlen
 • productieaspecten
 • basisbeginselen van licht, geluid, decor, grime en kostuum

Praktisch luik (80u/jaar)

 • het uitwerken van gekozen projecten en het begeleiden van externe spelers . We vertrekken zowel vanuit tekst als vanuit improvisatie of een concept
 • Dramatiseren (het zelf maken en opbouwen van een voorstelling

Repertoirestudie (40u/jaar)

 • theatergeschiedenis en analyse van de voorstellingen die wij gaan bekijken
 • Onderzoek (theoretisch en praktisch) van belangrijke stromingen in regie en acteren


Derde jaar


De nadruk ligt op de regiepraktijk.

De cursisten werken zelfstandig aan een podiumproject dat uitmondt in een publieke voorstelling.

Dit project kan zowel vertrekken vanuit een bestaande tekst als vanuit een zelf geschreven of gemaakt stuk


Theoretisch luik (40u/jaar)

 • verdieping van de technische aspecten: licht, geluid, decor, grime en kostuum
 • juridische, financiële en organisatorische aspecten van een productie

Praktisch luik (80u/jaar)

 • het regisseren van een zelfgekozen project, met aandacht voor productieaspecten als licht, geluid, decor, grime, kostuum, budget, auteursrechten, promotie…
 • publieke opvoering van de producties in een professioneel kader

Repertoirestudie (40u/jaar)

 • theatergeschiedenis en analyse van de voorstellingen die wij gaan bekijken
 • Onderzoek (theoretisch en praktisch) van belangrijke stromingen in regie en acteren